Uitvoerenden

Uitvoerenden

Dirigent

Jeroen Felix (dirigent)

Vanaf september 2005 is Jeroen Felix dirigent van het Bach Collegium ’s-Hertogenbosch. Dit ensemble is bekend geworden door de serie `Bach op zaterdag`.  Hij is initiatiefnemer van deze serie en oprichter van het Bach Collegium `’s-Hertogenbosch.

Jeroen Felix studeerde hobo aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Na zijn eindexamen hobo studeerde hij koordirectie aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht.

Sinds 1993 is Jeroen dirigent van het Helmonds Vocaal Ensemble. Hij werd In september 1996  aangesteld als Rector Cantus van de Schola Cantorum van de Kathedrale Basiliek St. Jan. In 2022 is Jeroen dirigent geworden van het Boxmeers Vocaal Ensemble.

Voor zijn grote verdienste in de koormuziek ontving Jeroen Felix meerdere onderscheidingen. Zo mocht hij in 2005 de Anjer Kinderkoor Zangprijs van het Cultuurfonds in ontvangst nemen. Daarnaast werd hij in 2018 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als Rector Cantus ontving hij in 2021 de “Van de put Penning”, een erepenning van het bisdom ’s-Hertogenbosch voor de kerkmuziek.

 

Bach Collegium ‘s-Hertogenbosch

Het collegium bestaat uit een instrumentaal en een vocaal ensemble. De uitvoerende instrumentalisten zijn professionals die spelen op authentieke instrumenten of kopieën daarvan. Het vocaal ensemble bestaat uit goed geschoolde zangers. Het is als het ware een gelegenheidsensemble dat speciaal voor het uitvoeren van de Bach Cantates bijeenkomt. De musici komen op de zaterdagochtend van de dag van uitvoering bij elkaar en repeteren die dag de uit te voeren cantate.

Solisten

De solisten zijn zangers die aan de International Vocal Competition (IVC) hebben deelgenomen en door het IVC worden aangezocht om deel te nemen aan de cantate-uitvoering. Dit is een waarborg voor een hoog muzikaal niveau.

Per cantate worden door het IVC solisten aangezocht van wie de stemmen bij het karakter van de cantate passen.
De hoge professionele muzikale opvatting van de solisten, orkest- en koorleden, onder leiding van Jeroen Felix, staat borg voor een uitvoering op hoog niveau..

Orgel

Jamie de Goei studeerde orgel aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht.
Hij behaalde de diploma’s Eerste Fase Muziek en Tweede Fase Orgel, daarnaast het diploma kerkmuziek en koordirectie.
Hij volgde masterclasses in het spelen van grote orgelwerken op Nederlandse orgels en masterclasses orgel aan het Conservatoire Nationale Supérieur de Musique en de Notre-Dame  te Parijs.
In 1998 behaalde hij de eerste prijs bij het Internationaal Orgelconcours voor Orgelstudenten (Leiden), categorie Romantiek.
Jamie geeft regelmatig orgelconcerten in binnen- en buitenland. Ook op de radio is hij meerdere malen te beluisteren geweest in orgelprogramma’s. Van zijn orgelspel verschenen enkele cd’s waarop hij o.a. beide orgels van de Grote Kerk bespeelt.
Vanaf 2012 is hij organist van de Grote Kerk en vaste bespeler van het Bätzorgel  (1831) en het Strümphler-kabinetorgel.