Privacybeleid

Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de GDPR (General Data Protection Regulation) zal m.i.v. 25-05-2018 in werking treden.

De General Data Protection Regulation (GDPR) heeft effect op alle organisaties die in de EU opereren en persoonlijke data verwerken.
D.m.v. deze informatie wil de Stichting Bach Cantates ‘s-Hertogenbosch u hiervan op de hoogte stellen i.v.m. onze dataverwerking.
De Stichting Bach Cantates ‘s-Hertogenbosch gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar vooral omdat wij het belangrijk vinden uw privacy te waarborgen. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u zich aanmeldt als lid en bijvoorbeeld onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
  • geheim houden
  • zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan horen we dit graag van u.
U kunt hiervoor een email sturen aan info@bach-cantate.nl of gebruik maken van onderstaande contactgegevens.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites van De Stichting Bach Cantates ‘s-Hertogenbosch.
De Stichting Bach Cantates ‘s-Hertogenbosch is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen
die op onze websites worden genoemd.
Voor de volledige tekst van deze verklaring klik hier.

Contactgegevens

De verantwoordelijke voor deze informatie is:

De Stichting Bach Cantates ‘s-Hertogenbosch.
Contactpersoon: Peter Lammers, penningmeester