Wachet auf, ruft uns die Stimme,. BWV 140

Op zaterdag  29 oktober september 2022 om 17.00 uur wordt in de Grote Kerk door het Bachcollegium ‘s-Hertogenbosch het navolgende programma uitgevoerd:

Orgel: Fantasie in c moll, BWV 562
Motet: Die Gerechte kommt um, BWVdeest
Cantate: Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 140
Orgel: Nun freud euch, lieben Christen g’mein, BWV 734

Solisten zijn:
Kris NG, sopraan
Mitch Raemaekers,  tenor
Vincent Kusters, bariton
Orgel: Norbert Bartelsman

Algehele leiding: Jeroen Felix

Tevens is op deze datum onze vriendendag.
Onze vrienden worden tijdig hierover geïnformeerd.
Het belooft een mooie bijeenkomst te worden waarbij Dhr. Marcel Worms (www.marcelworms.nl) een concertlezing zal houden over het eerste boek van Bachs Wohltemperierte Klavier (WTKI), dat 300 jaar geleden (1722) werd voltooid.

Bach componeerde zijn populairste en meest gespeelde cantate BWV 140 voor 25 november 1731, in de periode dat hij allang geen wekelijkse cantates schreef. Omdat het kerkelijk jaar plotseling een 27e zondag na Trinitatis bleek te bevatten, wat slechts optreedt in die zeven procent van de jaren dat Pasen zeer vroeg tussen 22 en 26 maart valt, moest Bach hiervoor weer een cantate schrijven.
Pas in 1742 kon Bach BWV 140 nog eens uitvoeren.
De kerk leest op deze zondag de verzen 1-13 uit het 25e hoofdstuk van het evangelie van Matteüs, de parabel van de wijze en de dwaze maagden: de laatsten missen het bruiloftsfeest omdat ze geen olie voor hun lampen bewaard hadden toen de bruidegom arriveerde. Bach baseert zijn cantate op het koraal Wachet auf, ruft uns die Stimme (1599), waarvan de tekst en muziek (evenals van dat andere beroemde koraal Wie schön leuchtet der Morgenstern) werden geschreven door de predikant Philipp Nicolai toen hij dagelijks tientallen slachtoffers van de pestepidemie in zijn gemeente moest begraven. Hij schrijft een troostlied dat zich concentreert op het verwachtingsvol uitzien van de gelovige ziel, de anima, naar de vreugdevolle ontmoeting met de aan het einde der tijden wederkerende Heiland, een ontmoeting die conform de piëtistische bruidsmystiek wordt voorgesteld als de vereniging van een bruid, de kerk, met haar bruidegom, Christus.

Ook wordt uitgevoerd het motet “Der Gerechte kömmt um”, BWV Deest.
Het prachtige rouwmotet Der Gerechte kömmt um, qua vorm en inhoud vergelijkbaar met Bachs O Jesu Christ, meins Lebens Licht komt in de Bach Werke Verzeichnis niet voor (de-est = ontbreekt), omdat Bachs aandeel in deze compositie weliswaar niet meer omstreden is, maar wel beperkt. Het is een vijfstemmig motet, begeleid door continuo, strijkers die meestal dezelfde melodielijn spelen als de vocale stemmen en twee zelfstandige hobopartijen.
De vocale partijen zijn herkenbaar als bewerking van een a-cappella motet Tristis est anima mea, dat behoorde tot de nalatenschap van Bachs voorganger als Thomascantor in Leipzig, Johann Kuhnau (1660-1722).

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *