Nach dir Herr, verlanget mich – BWV 150

Op zaterdag  3 september 2022 om 17.00 uur wordt in de Grote Kerk door het Bachcollegium ‘s-Hertogenbosch de cantate “Nach dir Herr, verlanget mich”, BWV 150 uitgevoerd.

Programma:
Orgel: Ach Gott vom Himmel sieh’ darein – J.N. Hanff (1663-1711 )
Trio Sonata Opus 3, nr.4 – A. Corelli (1663 – 1713)
Motet: Lobet den Herrn, alle Heiden – BWV 230
Inleiding door: Ds Erica Scheenstra, predikant Protestante gemeente ’s-Hertogenbosch
Nach dir Herr, verlanget mich – BWV 150
Orgel: Concerto del Signor Meck (3 delen: allegro – adagio – allegro) – G. Walther (1684-1748)

Soliste:
Viola Cheung, sopraan

Orgel:
Jamie de Goei

Algehele leiding:
Jeroen Felix .

Nach dir, Herr, verlanget mich, BWV 150
Cantate 150 is ontworpen volgens een sandwich-formule: een afwisseling van koren op teksten uit Psalm 25 (even nummers), en aria’s c.q. solistische delen (oneven nummers) op vrije berijmde verzen van een onbekende tijdgenoot.
De oud-testamentische psalmist geeft uitdrukking aan het godsverlangen (dat tot de titel van deze cantate leidt) van de mens die, omringd door vijanden die hem uitlachen, met zijn voeten verstrikt in netten, naar God hunkert.
Lang is ernstig betwijfeld of deze cantate wel van Bach is, want we kennen hem alleen uit het handschrift van iemand, die hem (na Bachs dood) aan Bach toeschrijft.

Motet: Lobet den Herrn, alle Heiden BWV 230

Pas in 1821 dook het motet Lobet den Herrn op, in een gedrukte versie. Dat riep gelijk de nodige twijfel op aan Bachs auteurschap.
Lobet den Herrn wijkt ook nogal af van de andere motetten: het is slechts vierstemmig terwijl de andere motetten vijfstemmig of dubbelkorig zijn. Het bestaat slechts uit één deel en heeft een afzonderlijke continuopartij die niet samenvalt met de vocale baspartij en het is niet opgetrokken rond een koraalmelodie, maar behandelt een psalmtekst, de zeer korte Psalm 117.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *