ANBI

Stichting Bach Cantates ‘s-Hertogenbosch
Zevende Herven 4
5232 JZ  ‘s-Hertogenbosch
tel: 06 10 1945 22
E-mail: info@bach-cantate.nl
Kamer van Koophandel 17193977
RSIN/Fiscaalnummer: 816898273
Bankrekening NL70RABO0300448244

Doelstelling is het organiseren en laten uitvoeren van muziekuitvoeringen in het bijzonder van J.S. Bach.

Beleidsplan Stichting Bach Cantates 2020_2024

Bestuurssamenstelling:
Eric Janse de Jonge, voorzitter
Els Braun, vicevoorzitter
Luc Batterink, secretaris
Philipp Stropnigg, penningmeester
Karin Braks, bestuurslid
Coen den Draak, bestuurslid
Marcel Ploegmakers, bestuurslid

Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Meerjarenbegroting 2022_2025

Jaarverslag Stichting Bach Cantates 2023