ANBI

ANBI

Stichting Bach Cantates ‘s-Hertogenbosch
Bremhoeven 47
5244 GV Rosmalen
tel: 06 25 362 185
E-mail: info@bach-cantate.nl
Kamer van Koophandel 17193977
RSIN/Fiscaalnummer: 816898273
Bankrekening NL70RABO0300448244

Doelstelling is het organiseren en laten uitvoeren van muziekuitvoeringen in het bijzonder van J.S. Bach.

Voor inzage in het beleidsplan klik hier.

Bestuurssamenstelling:
Eric Janse de Jonge, voorzitter
Luc Batterink, secretaris
Peter Lammers, penningmeester
Els Braun, bestuurslid
Marcel Ploegmakers, bestuurslid

Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Voor inzage in de meerjarenbegroting voor het jaar 2022-2024, klik hier.

Voor inzage in de jaar- en financieel verslag, klik hier.