Home

 De Stichting

Programma

Uitvoerenden

Vriend van onze stichting

Aanmelden als vriend

Nieuwsbrief aanvragen

Nieuwsbrief

J.S. Bach

International
Vocal Competition

ANBI

Privacyverklaring

Contact

 

27 februari 2021

Cantata; Nach dir, Herr, verlanget mich, BWV 150
Cantate 150 is ontworpen volgens een sandwich-formule: een afwisseling van koren op teksten uit Psalm 25 (even nummers), en aria's c.q. solistische delen (oneven nummers) op vrije berijmde verzen van een onbekende tijdgenoot. 
De oud-testamentische psalmist geeft uitdrukking aan het godsverlangen (dat tot de titel van deze cantate leidt) van de mens die, omringd door vijanden die hem uitlachen, met zijn voeten verstrikt in netten, naar God hunkert.
Lang is ernstig betwijfeld of deze cantate wel van Bach is, want we kennen hem alleen uit het handschrift van iemand, die hem (na Bachs dood) aan Bach toeschrijft.

Motet; Lobet den Herrn, alle Heiden
Lobet den Herrn wijkt ook nogal af van de andere motetten van Bach. Het is slechts vierstemmig terwijl de andere motetten vijfstemmig of dubbelkorig zijn, Het bestaat slechts uit één deel en duurt net zes minuten. Het heeft een afzonderlijke continuopartij die niet samenvalt met de vocale baspartij en het is niet opgetrokken rond een koraalmelodie, maar behandelt een psalmtekst, de zeer korte Psalm 117.