Home

 De Stichting

Programma

Uitvoerenden

Vriend van onze stichting

Aanmelden als vriend

Nieuwsbrief aanvragen

Nieuwsbrief

J.S. Bach

Internationaal
Vocalisten Concours

Info over onze stichting

Privacyverklaring

Contact

 

7 september 2019

Ich hatte viel Bekümmernis, BWV 21

Over de ontstaansgeschiedenis van deze cantate heerst veel onzekerheid, we weten echter uit een aantekening van Bach zelf dat de cantate voor het eerst klonk op de derde zondag na Trinitatis 17 juni 1714. Uit aantekeningen blijkt dat Bach de cantate hierna nog meerdere malen heeft uitgevoerd. Hierbij veranderde hij zaken zoals toonsoort, solisten- en orkestbezetting. 
Vandaag hoort u de laatst bekende versie, namelijk die uit Leipzig uit 1723. Bach maakt voor de tekst van het tweede deel gebruik van psalm 94, voor deel 6 van psalm 42, deel 9 komt uit psalm 119, en deel 11 is gebaseerd op Openbaringen 5, 12-13. In de delen 7 en 8, waarschijnlijk gedichten van Salomon Franck, zien we tweegesprekken tussen Jezus en de ziel. De gehele cantatetekst sluit het meest aan bij het epistel voor de derde zondag na Trinitatis, namelijk de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 5, verzen 6 tot en met 11 (Schuift al uw zorgen op Hem af, want Hij heeft zorg voor u). 
De cantate sluit met een koraal voor koor en orkest. Bach maakt hiervoor gebruik van de derde strofe van het lied 'Nun lob, mein Seel, den Herren' uit 1530 van Johann Gramann.

Jamie de Goei speelt op het Bätz-orgel:
- Vater unser Himmelreich, BWV 636
- Wer nur den lieben Gott läβt walten, BWV 642
Solosten zijn:
Elise Soster(sopraan), Satriya Krisna(tenor)en Berend Eijkhout (bariton).
Algehele leiding: Jeroen Felix

Tevens wordt deze dag een workshop gehouden. Ingestudeerd worden de koraal uit BWV 12 en het eerste deel van de cantate BWV 21. Het workshopkoor zal beide ingestudeerde werken op het einde van het concert ten gehore brengen.